UDS 232 Univerzálny dokončovací stroj


Samohybný, univerzálny dokončovací stroj na kolesovom podvozku.
Využitie:
presné dokončovacie zemné práce pri konečných úpravách v styku stavieb s okolitým terénom rozrušovanie zeminy ľahko, stredne a ťažko kopných tried 2,2,4 a 5 s vhodným pracovným nástrojom. Široká ponuka prídavných zariadení umožňuje použitie stroja na rôzne účely