UDS 214 Univerzálny dokončovací stroj

UDS 214.41 na automobilovom podvozku TATRA 815 721 v prevedení pre hasičské a záchranárské zbory.
Samohybný, univerzálny dokončovací stroj na automobilovom podvozku TATRA 815 721 (prípadne inom – MAN, MERCEDES, RENAULT).
Stroj je určený prioritne pre hasičské a záchranárske zbory a nájde uplatnenie všade tam, kde je potrebné okamžite zasiahnuť pre záchranu života a majetku pri živelných pohromách, požiaroch a priemyselných katastrofách.

TÁTO VERZIA JE URČENÁ PRI ZABEZPEČOVANÍ NASLEDOVNÝCH ČINNOSTÍ


Výkopy protipožiarnych priekop v lesoch a na trvale trávnatých porastoch, či už ako preventívne opatrenie alebo priamo počas likvidácie požiaru.

Búranie občianskych a priemyselných objektov zasiahnutých požiarom, a to priamo počas likvidácie požiaru alebo po jeho lokalizovaní.

Prerážanie striech, múrov horiacich objektov s cieľom umožniť prienik hasiacej zmesi do objektu
Uvoľňovanie, spriechodnovanie a prehlbovanie korýt riek počas povodní.

Uvoľňovanie naplavenín ľadových krýh a vzpriečených kmeňov stromov v tokoch
Iné záchranné operácie.