Súčasťou výrobného procesu
je samostatné vývojové a
výskumné centrum, v ktorom
začína výrobný proces.

Vďaka technologickému zázemiu a rozsiahlym skúsenostiam s kooperatívnou výrobou zváraných dielov, môžeme ponúknuť kompletný vývoj a výrobu širokej škály doplnkových zariadení, oceľových konštrukcií a strojov.

1. Príprava materiálu

2. Obrobne dielcov

3. Zvarovňa

4. Lakovňa a montáž