Vďaka technologickému zázemiu a rozsiahlym skúsenostiam s kooperatívnou výrobou zváraných dielov, môžeme ponúknuť kompletný vývoj a výrobu širokej škály doplnkových zariadení, oceľových konštrukcií a strojov.

1. Príprava materiálu

2. Obrobne dielcov

3. Zvarovňa

4. Lakovňa a montáž