Spoločnosť je držiteľom Certifikátu riadenia kvality
STN EN ISO 9001:2016 a SOŠ AQAP 2110:2017.
Ďalej sme držiteľmi certifikátov kvality
výrobných procesov DIN EN ISO 3834- 2:2005,
EN 1090-1:2012 a EN 1090-2:2018.